huong-dan-tu-lam-khung-anh-gia-dinh-vong-nguyet-que
Hướng dẫn

Tự làm khung ảnh vòng nguyệt quế

Tự làm khung ảnh vòng nguyệt quế 5 (100%) 1 vote Thu sang, đông lại tới. Cứ một vòng luẩn quẩn ấy, lặp đi lặp lại, rồi… bẵng quên đi đã sống quá nửa đời người. Tôi cố gắng sống trọn từng khoảnh khắc mỗi ngày và cuốn theo tốc độ của thời gian. Nhanh […]