12 câu nói nổi tiếng của Khổng tử

1

Đã biết mình có lỗi
Mà không lo sửa ngay,
Tức là lại mắc lỗi.
Hãy luôn nhớ điều này.

2
Người không có chữ tín
Chẳng làm nên việc gì.
Dù tài giỏi đến mấy,
Cũng thuộc hạng vứt đi.

3
Khi dám lo việc lớn
Thì không sợ chông gai.
Vì khó khăn, trắc trở
Là thuốc luyện đức tài.

4
Người đã có kiến thức
Thì sẽ không hồ nghi.
Người nhân đức, cao thượng
Không tính toán, so bì.

5
Đừng cố bắt người khác
Ai cũng nghe theo mình.
Vì ta dễ kiêu ngạo
Khi ai cũng nghe mình.

6
Làm việc, đừng mong dễ
Và nhanh chóng thành công.
Ta dễ sinh kiêu ngạo
Khi nhanh chóng thành công.

7
Với những điều sai trái,
Thì có chết cũng cam,
Tuyệt đối không được nói,
Không nhìn, nghe và làm.

8
Điều tự mình không muốn,
Thì không làm với người.
Có thể không ai biết,
Nhưng chí ít còn trời.

9
Làm ác là không tốt.
Điều ấy vốn lẽ thường.
Càng không được làm ác
Với gia đình, quê hương.

10
Người đã kém hiểu biết
Thì tính toán bằng giời,
Sớm muộn cũng dang dở
Và thất bại ở đời.

11
Đã dùng, đừng nghi hoặc.
Đã nghi hoặc, đừng dùng.
Dùng người thì phải biết
Tướng cướp hay anh hùng.

12
Bên bàn rượu, cẩn thận
Đừng tỏ ra hơn người.
Vì sự tỏ ra ấy
Đã giết chết nhiều người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *