Monthly Archives: Tháng Hai 2015

Giải mã khả năng”tai ngọ nguậy” của tể tướng Lưu Gù

Có lẽ ai xem phim Tể tướng Lưu Gù cũng cảm thấy vô cùng thú vị trước tài “vẫy vẫy” tai đặc biệt của ông. Nhưng bạn đã bao giờ hỏi vì sao ông lại có thể làm như vậy chưa? Liệu đôi tai này của bạn có thể “ngọ nguậy” một cách tài tình như thế? […]