Hiển thị một kết quả duy nhất

(3)600.000
(5)650.000