Xem tất cả 16 kết quả

Kích thước bộ tranh trung bình phù hợp với những không gian có kích thước trung bình, mảng tường có kích thước vừa phải.