Lại bố và con trai^^

Lại bố và con trai^^
Đánh giá bài viết

Bố: Con trai đi mua cho bố nước ngọt nào!
Con: Coca hay Pepsi?
B: Coca.
C: Thường hay kiêng?
B: Thường.
C: Chai hay lon?
B: Chai.
C: 800ml hay lít?
B: Dis mịe mày, cứ mua tao nước cũng được.
C: Khoáng hay tinh khiết?
B: Khoáng.
C: Ngọt hay mặn?
B: Tau lấy chổi đập mày bây giờ?
C: Cây chổi hay chổi chà?
B: Thằng súc vật.
C: Bò hay heo?
B: Mày cút khỏi đây!
C: Bây giờ hay mai?
B: Bây giờ!
C: Từ con hay không?
B: Tao giết mày!
C: Bằng súng hay dao?
B: Súng, bắn bỏ mẹ mày giờ!
C: Vào bụng hay đầu?
B: Đồ sâu bọ :<<
C: Gián hay giun?
B: :…..
nguồn sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *