Hiển thị một kết quả duy nhất

(2)600.000
(4)600.000
(5)750.000
(5)750.000
(1)900.000
(1)650.000