Hiển thị một kết quả duy nhất

(2)800.000
(3)600.000
(4)800.000