Hiển thị một kết quả duy nhất

(3)600.000
(1)800.000
(3)800.000